Setkání rodičovské akční skupiny

workshop na téma etické dílny v 18:00