Školní parlament

Řídí se demokratickými zásadami.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení.

Vedení školy návrhy projedná. Může je neschválit, odložit, připomínkovat a pro jejich účinnost je musí schválit.

Z každé třídy (1. – 9. ročníku) dva zvolení žáci.

Schůze jednou měsíčně.

Z každé schůze školního parlamentu bude vypracován zápis.

 

Činnosti školního parlamentu – čemu se může věnovat:

Podporuje informovanost napříč školou.

Zvyšuje zájem žáků o školní společenství.

Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.

Pomáhá nabývat dětem dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání.

Přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Navrhuje změny a úpravy fyzického prostředí školy a jejího okolí (např. vymalování chodby, pořízení šatních skříněk atp.),

Zlepšuje atmosféru ve škole (např. soutěže, pořádání akcí atp.),

Podílí se na rozvíjení vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),

Podporuje charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy atp.).

Hospodaří s finančními prostředky. Částku a časový interval určí vedení školy. Vedení školy musí návrh školního parlamentu schválit (např. 1 500,- za pololetí).