Družina

Školní družina se nachází v budově I. stupně v přízemí. Je tvořena jedním oddělením, které navštěvují děti od 1 .- 5. ročníku a dle potřeby i žáci z II. stupně.

Kapacita ŠD je 28 dětí. Pro naši činnost využíváme dvě místnosti, počítačovou učebnu, jídelnu, k pohybovým aktivitám máme k dispozici školní hřiště a tělocvičnu.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností dětí (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost).

Činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží na rozhodnutí dětí, jaké z aktivit si zvolí – výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní.

Každoročně pořádáme:

Seznamovací spinkání ve ŠD, Vánoční dílny, Maškarní karneval, Čertovskou diskotéku, Závody na sněhu, Indiánov, Dárky pro děti z MŠ, Vaření dobrot v kuchyňce, Vaření polévky v kotlíku na Skalce, Výlety a cyklovýlety do okolí, Módní přehlídku, Šikulku, Kuličkového krále a Švihadlovou princeznu,Závěrečné stanování s táborákem

Platba za ŠD: zápisné 500,- Kč za rok, slouží na zakoupení pomůcek.