Pedagogický sbor ve šk. roce 2023/2024

Ředitel školy: Mgr. Pavel Knébl

 

I. stupeň – třídní učitelé:

1. ročník:  Mgr. Irena Kronková

2. a 3. ročník: Mgr. Lenka Králová

4. a 5. ročník:  Mgr. Eva Kožoušková

 

II. stupeň – třídní učitelé:

6. a 7. ročník: Ing. Lucie Gintherová

8. a 9. ročník: Mgr. Jana Dokoupilová

Ostatní vyučující:

Mgr. Lenka Hrabalová, Tomáš Vrážel

Asistenti pedagoga:

Helena Smyčková, Martina Maulerová, Bc. Jana Adámková, Ing. Jindřiška Suralová,

 

Školní družina – vychovatelka:

Mgr. Eliška Kulhavá,  Martina Maulerová

 

Provozní zaměstnanci:

uklízečka a školnice: Denisa Drtilová, Jarka Riegelová, Lukáš Balcárek

vedoucí školní jídelny: Iveta Libánková

kuchařky: Renata Švomová, Jitka Schreierová

hospodářka: Bc. Jana Adámková

účetní, platy a mzdy: Lenka Kunčarová, Alena Žalčíková

 

Mateřská školka:

Paní učitelky: Lenka Kotrlová, Gabriela Jiříčková

Asistentka: Nikola Vamvakašová