Jídelna

Počet
Kapacita jídelny 250
Počet strávníků 145
Přepočtený počet pracovníků 2,4

 

Ve školní jídelně se stravují děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci školy, bývalí zaměstnanci (důchodci) a cizí strávníci. Jídelna je pronajímána zaměstnancům a občanům pro jejich společenské potřeby;

např. konání svateb, rodinných oslav.

Zaměstnanci školní jídelny aktivně spolupracují se školou při mnoha akcích, připravují občerstvení pro žáky.

Vedoucí školní jídelny je Iveta Libánková

Vedoucí kuchačka: Renata Švomová

Pomocná kuchařka: Jitka Schreierová