Mateřská škola

Mateřská škola spadá pod Základní školu v Rohli, která má právní subjektivitu. Zřizovatelem zařízení je obec Rohle.

V MŠ se nachází jedno oddělení ve věkovém složení 2 – 6 let s celodenní péčí. Stanovená kapacita MŠ je 35 dětí.

Provozní doba je v současnosti od 6.15 do 16.15 hodin.

Pro umístění MŠ v Rohli byly určeny prostory bývalé školní družiny, rekonstrukce byla provedena v roce 1982. Zařízení MŠ je v prvním patře budovy, v přízemí je školní jídelna.

Do MŠ dojíždějí děti z okolních spádových obcí (Nedvězí, Janoslavic, Bezděkova, Kamenné, Veleboře).

Respektujeme potřeby a individualitu dítěte. Dítě se stává aktivním účastníkem, učitelka je tvůrcem, poradcem, partnerem a průvodcem učením dítěte.