Zájmové kroužky

Zájmové kroužky zajišťuje DDM Magnet Mohelnice

Mažoretky:

úterý  14:00 -15:00 – Gabriela Jiříčková  – 400 Kč /rok    ( I. i II. stupeň )

 

Florbal starší žáci :

středa 14:00 – 15:00  Mgr. Pavel Knébl – 400 Kč / rok     (II. stupeň)

 

Netradiční sportovní hry pod vedením tatínků:

úterý 16:00 – 17:00  Roman Kopp, Aleš Drlík, aj. 400 Kč / rok     (I. stupeň)

 

Keramicko-výtvarný kroužek:

pátek 12:30 – 13:30 Mgr. Lenka Hrabalová – 450 Kč / rok      ( I. i II. stupeň )

 

Střelecký kroužek s pistolemi Nerf:

pátek 13,30 – 15,00 (1 x za 14 dnů): Mgr. Martin Šinál – 400,- Kč/rok   (I. stupeň)

 

Na škole je detašované pracoviště ZUŠ Mohelnice.

Probíhá zde výuka hry na klavír, flétku, akordeón a kytaru.