Zájmové kroužky

Zájmové kroužky zajišťuje DDM Magnet Mohelnice

V letošním školním roce se otevřely tyto kroužky:

Keramicko- výtvarný kroužek – středa, pátek vedoucí L. Hrabalová (400/rok)

Taneční kroužek pondělí, středa  vedoucí Jindřiška Suralová (300/rok)

Sportovní kroužek (středa, Pavel Knébl (300/rok)

 

Na škole je detašované pracoviště ZUŠ Mohelnice.

Probíhá zde výuka hry na klavír, flétku, akordeón a kytaru.