Stanovení úplaty v MŠ a ŠD pro školní rok 2022/2023

Vytvořeno: -

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 bude ve výši 250 Kč za měsíc. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině 250 Kč za pololetí.