Veličiny a jednotky

Veličiny a jednotky

Vytvořeno: -

Dnes si žáci zopakovali veličiny a jednotky.