Světový den vody

Světový den vody

Vytvořeno: -

Světový den vody si připomínáme 22. března. My jsme tento den propojili přírodovědu s českým jazykem i informatikou. Žáci pracovali ve skupinách – jedna se zabývala Antarktidou, druhá koloběhem vody.  Vyhledané informace si potom zprostředkovali navzájem. Velkou část jsme věnovali i vzájemné diskuzi, nakolik je pro nás voda významná a jak ovlivňuje náš život a zároveň, jak i my lidé jsme svými zásahy ovlivnili vodu.