Kudlanka nábožná 🙂

Kudlanka nábožná 🙂

Vytvořeno: -

Čtení s porozuměním textu, následné vyhledávání informací a zodpovídání otázek – tím jsme dnes naplnili hodinu českého jazyka a přírodovědy. Děti na různých místech školního hřiště vyhledávaly informace o kudlance a zodpovídaly předem připravené otázky. Na konci dvouhodinového bloku poté informace spojily a vytvořením společného plakátu si informace utřídily.