Dýňobraní 21. 10.

Vytvořeno: -

Při dopoledním programu byli žáci rozděleni do skupin a to tak, že v každé skupině byl zástupce z každé třídy. Vedoucími skupin se stali žáci devátého ročníku. Výsledkem dopolední snahy skupin bylo vytvoření prezentace na téma Dýňobraní (Halloween). V průběhu vyhledávali informace na internetu, skládali puzzle, tvořili básně (jedna skupina dokonce zhudebněnou), skládali kostru člověka, dlabali dýně, pekli zdravé sušenky, kreslili a na konci toho všeho svoji práci představili ostatním.