setkání rodičovské akční skupiny

workshop s anglickými lektory od 18:00