Překážkový běh v Kamenné

Překážkový běh v Kamenné

Vytvořeno: -

Ve středu 5 4. 2023 se v Kamenné v kulturním domě uskutečnily sportovní závody žáků ZŠ Kamenná a ZŠ Rohle v překážkovém běhu. Soutěžilo se v 5. kategoriích:

1. kategorie žáci 1. ročníku (chlapci i dívky dohromady)

2. kategorie dívky 2. – 3. ročníku

3. kategorie chlapci 2. – 3. ročníku

4. kategorie dívky 4. – 5. ročníku

5. kategorie chlapci 4. – 5. ročníku

Každé dítě mělo 2 pokusy, při kterých se měřil čas. Byl vybrán lepší výsledek.

V těchto závodech se nám velmi dařilo – získali jsme celkem 8 míst (jedno 1. místo, tři 2. místa a čtyři 3. místa). Všem výhercům i zúčastněným patří pochvala a velké poděkování za vzornou reprezentaci školy!