Den Země

Den Země

Vytvořeno: -
V pátek 21. dubna se naše škola zapojila do akce Ukliďmě Česko (s přívlastkem na Šumpersku).
První stupeň měl první dvě vyučovací hodiny tematický blok zaměřený ke Dni Země.
Po úvodním videu jsme si povídali, proč je důležité se k naší Zemi chovat zodpovědně a jak můžeme i my přispět k ochraně životního prostředí. Navázali jsme na problematiku odpadů, z jakých surovin se vyrábí plast, papír, sklo, a jak dlouho se odpad rozkládá. Na praktické ukázce si žáci vyzkoušeli jak třídit odpad. Co se s vytříděným odpadem děje dál, si děti vyluštili v běhacím čtení a získané poznatky si upevnili v krátkém kvízu.
Rozděleni do uklízecích skupinek se potom žáci i učitelé celé školy zapojili do úklidu naší obce a blízkého okolí.