27.11.2023 jednodenní výstražná stávka

Vytvořeno: -

Vážení rodiče,

informujeme Vás o zapojení naší školy a všech jejich součástí do plánované výstražné stávky, kterou organizuje Českomoravský odborový svaz v pondělí 27. listopadu 2023.

V příloze Vám posílám dopis adresovaný rodičům, který zpracoval ČMOS a který vysvětluje důvody stávky.

V médiích běží různé informace a dezinformace, proto aspoň pár mých slov, proč do stávky vstupujeme.

Stávka není o platech pedagogů, jak jsme médii masírováni.  Je o plánovaných nesystémových krocích Ministerstva školství,  potažmo vlády, které mají za cíl ušetřit státní peníze na úkor kvality vzdělávání.  Těch kroků je hned několik a vyplouvají na povrch bez jakékoliv diskuze a logické koncepce, na které jsme léta pracovali a někam školství směřovali. V současných návrzích to nejvíce ublíží malým školám, které jsou pro stát nevýhodné.

Abyste měli lepší představu, z čeho jsme znepokojeni, popíši, jak by to mohlo zasáhnout naši školu.

Již dlouho se mluví o změně ve financování asistentů pedagoga. Ten je nyní přidělován na konkrétního žáka, který to pro své vzdělávání potřebuje. Takzvaná inkluze je povinnou součástí našeho vzdělávacího systému a školy musejí přijmout všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola si zažádá v poradně o asistenta a poradna vyhodnotí, v jakých konkrétních případech je asistent potřeba. Zpravidla je maximálně jeden asistent na třídu či spojený ročník. V současné době máme ve škole 5 asistentů pedagoga. Podle nových výpočtů by jich měla být polovina.

Další věcí je snižování počtu státem financovaných hodin, tzv. PH Max, který pomocí složitějších výpočtů kombinací tříd a žáků určí celkový počet hodin, který stát škole financuje.  Tento model byl zaveden před cca třemi lety,  pomohl zvýšit kvalitu vzdělávání, neboť malotřídní školy mohli více rozdělit výuku do samostatných hodin a nemusíme učit hlavní předměty ve třech spojených ročnících. Pan ministr chce toto financování opět upravit a u nás by to znamenalo snížení pro jednoho učitele na polovinu.

Dalším  znepokojivým bodem je snižování platů u nepedagogických pracovníků a snížení jejich počtu..  Pro ilustraci paní uklízečka v druhém stupni ve 12 platové třídě má v plném úvazku 18.780 Kč hrubého a nedokáži si představit, že by to mělo býti méně. Také se přemýšlí, že by celý tento systém financování nepedagogů, a to včetně financování školních jídelen, přesunuli na obce.

Za mě všechny tyto zásahy, tak jak jsou představeny, destabilizují školství a opravdu sníží nastavenou kvalitu školství. My konkrétně se vrátíme o pár let zpět, i když pan ministr Bek je přesvědčený o opaku.

Moc bychom si přáli, aby školství bylo opravdu prioritou lidí, vlády, našich dětí a aby ho vytvářeli odborníci. Mělo koncepci a vizi několikati budoucích let či generací. A aby ho neovlivňovali politici, kteří tomu nerozumí a hájí si své posty.

PS: Od sametové revoluce neexistoval žák, který by měl nastavená stejná pravidla po celou dobu absolvování základní školy od prvního do devátého ročníku.  A to mluví za vše.

 

Děkujeme i za vaši podporu a věříme v lepší zítřky.  Máme společnou prioritu – vzdělávání Vašich dětí.

 

S pozdravem  Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy